Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
15/12/2020

Ngày 15/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 7316/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Địa chỉ: 47 đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37 271 140

Fax: 028 37 271 143

Website: www.saigon3group.com.vn

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/8/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/11/2020.

UBCKNN

Các tin khác