Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai
03/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách đại chúng của CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai kể từ ngày 05/11/2021. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Tràng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: 0251.3671039

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh doanh nghiệp số 3600505336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 23/05/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác