Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai..

- Điện thoại: 0214.3863488

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5300433116 đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, thay đổi lần 3 ngày 09/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với vốn điều lệ là 60,48 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác