Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
07/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai

Đại chỉ: Số 311 đường Hoàng Liên, tổ 36, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.03840243

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5300216753 đăng ký lần đầu ngày 25/08/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 06/05/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với vốn điều lệ là 11.386.890.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác