Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Nước sạch Hòa Bình
05/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình kể từ ngày 14/04/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình

Địa chỉ: Tổ 2 Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 02813. 885908

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400108279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 16/09/2009, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04/07/2019.

UBCKNN

Các tin khác