Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
15/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Địa chỉ: 21A Cát Linh, Phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.845777

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100103520 đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 30/7/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp với vốn điều lệ 59,77 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác