Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Alphanam
06/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Alphanam (Công ty) kể từ ngày 18/02/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Đầu tư Alphanam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321.3980386 Fax: 0321. 3980385

UBCKNN

Các tin khác