Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
10/03/2021

Ủy ban Chứng khoán thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Địa chỉ: Thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243. 3775130

Fax: 0234 3775259

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500237920 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 16/07/2020.

UBCKNN

Các tin khác