Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV
10/01/2022

Ngày 7/1/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 134/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV

- Địa chỉ: Tầng 12, tháp Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0103013248 đăng ký lần đầu ngày 21/7/2006, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102003419 thay đổi lần thứ 14 ngày 15/1/2021.

UBCKNN

Các tin khác