Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đông Á
05/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đông Á. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đông Á.

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.7303979

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4200525354 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 17/6/2003, thay đổi lần thứ 5 ngày 24/9/2021 với vốn điều lệ 16,8 tỷ đồng.

UBCKNN

Các tin khác