Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (Công ty/Chưa niêm yết và đăng ký giao dịch)
22/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà

Địa chỉ: Số 37/464 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại:  0243.753.4070

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101528854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/8/2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 01/6/2010./.

UBCKNN

Các tin khác