Skip to content
ssc.gov.vn
Tin tức HOSE
Bộ Tài chính công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự cao cấp của Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh
02/03/2021

Hôm nay, ngày 02/03/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

image

Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Thị Việt Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị được giao phụ trách Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/02/2021.

Các tin khác