Skip to content
ssc.gov.vn
Tin tức HNX
Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 2/2021: Giá trị giao dịch đạt trên 11,5 nghìn tỷ đồng/phiên
18/03/2021

Thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 2/2021.

Trên thị trường sơ cấp, thông qua 11 đợt đấu thầu được tổ chức tại HNX trong tháng 2/2021, Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 3.515 tỷ đồng trái phiếu. So với tháng 1/2021, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm tại kỳ hạn 5 năm với mức giảm 0,04%/năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm với mức tăng 0,02%/năm.

STT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

1

500.000.000.000

2.500.000.000.000

500.000.000.000

1,03 - 1,4

1,03 - 1,03

2

10 Năm

3

8.000.000.000.000

20.353.000.000.000

1.500.000.000.000

2,14 - 2,9

2,17 - 2,17

3

15 Năm

3

7.000.000.000.000

15.150.000.000.000

1.300.000.000.000

2,4 - 2,7

2,4 - 2,4

4

20 Năm

2

1.500.000.000.000

1.980.000.000.000

80.000.000.000

2,89 - 3,1

2,89 - 2,89

5

30 Năm

2

1.000.000.000.000

2.335.000.000.000

135.000.000.000

3,01 - 3,4

3,01 - 3,01

Tổng

11

18.000.000.000.000

42.318.000.000.000

3.515.000.000.000

 

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch TPCP bình quân trong tháng 2 đạt 11.529 tỷ đồng/phiên.

Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 966 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 106 nghìn tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 603 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch repos chiếm 38,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của NĐTNN, giá trị mua đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy tháng 2 NĐTNN mua ròng 1,3 nghìn tỷ đồng.

Các tin khác