Skip to content
ssc.gov.vn
Thị trường chứng khoán phái sinh
Giao dịch phái sinh tháng 10 tiếp tục tăng mạnh
03/11/2017

Trong tháng 10 có 1 mã sản phẩm là VN30F1710 đáo hạn ngày 19/10/2017 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1806. Tại thời điểm cuối tháng 10 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1711, VN30F1712, VN30F1803 và VN30F1806.

Trong tháng, chỉ số thị trường cơ sở tăng nên giá các hợp đồng tương lai cũng tăng theo. Các hợp đồng tương lai kỳ hạn ngắn tiếp tục giao dịch ở mức thấp hơn chỉ số VN30, thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 238.330 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt 19.370 tỷ đồng, tăng lần lượt 80,69% và 88,07% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 10.833 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo quy mô danh nghĩa đạt 880,45 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 64,26% và 70,97% so với tháng trước. Đặc biệt phiên giao dịch ngày 31/10 có 19.803 hợp đồng, khối lượng giao dịch cao nhất từ khi khai trương thị trường đến nay, tương ứng giá trị giao dịch 1.651 tỷ đồng.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 9

Tháng 10

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

131.903

238.330

80,69%

2

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

10.299,36

19.370,08

88,07%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

3.275

3.949

20,58%

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tiếp tục tăng, thể hiện dòng tiền tiếp tục xu hướng đổ vào thị trường phái sinh. Tính đến cuối ngày 31/10/2017, khối lượng OI của toàn thị trường tăng 20,58% so với cuối tháng 9, đạt 3.949 hợp đồng với OI của các hợp đồng VN30F1711, VN30F1712, VN30F1803, và VN30F1806 lần lượt là 3.248 hợp đồng, 384, 264 và 53 hợp đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 10, đã có 11.444 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, 18,24% so với tháng trước. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng gấp đôi so với tháng trước với 131 hợp đồng mua, tương ứng giá trị 10,69 tỷ đồng và 120 hợp đồng bán tương ứng giá trị 9,78 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (96,96%), sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài còn khiêm tốn, lần lượt là 0,24% và 0,05%. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chiếm 2,75% khối lượng giao dịch phái sinh toàn thị trường.

Hình 1: Tổng hợp GTGD & KLGD TTCKPS

image

Hình 2: So sánh khối lượng giao dịch theo mã sản phẩm

image

Hình 3: Thống kê VN30F1710 so với VN30-Index

image

Các tin khác