Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
Đăng ngày:  26/08/2020

  

Ngày 26/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 5239/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 109E, đường Lý Bôn, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0227 3647 257

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000219925 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/09/2009 và thay đổi lần thứ 4 ngày 02/01/2019.

UBCKNN