Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán
Đăng ngày:  07/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nghiên cứu xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư số 87/2017/TT-BTC).

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung của Thông tư thay thế Thông tư số 87/2017/TT-BTC (Chi tiết dự thảo theo file dính kèm).

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 6/8/2020 đến ngày 5/ 10/2020.

Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 234 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc tệp dữ liệu điện tử gửi theo địa chỉ quanlykinhdoanh@ssc.gov.vn, để chúng tôi tổng hợp và hoàn thiện dự thảo. Điện thoại liên hệ: 04.3934.0750 (515).

UBCKNN