Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex ra công chúng của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP
Đăng ngày:  30/06/2020

  Ngày 18/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 15/06/2020 của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (Công ty). Theo báo cáo, hiện nay đã hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký chào bán, Công ty không hoàn thành việc thực hiện bán đấu giá cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex do Công ty nắm giữ.

UBCKNN