Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị
Đăng ngày:  10/04/2020

Ngày 09/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 08/04/2020 của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã CK: HNF tại Upcom). Theo đó, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 10.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN