Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings
Đăng ngày:  28/04/2021

  Ngày 31/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả giao dịch số 30/2021/TNS ngày 30/3/2021 của CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Mã cổ phiếu; TN1 – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 1.929.825 cổ phiếu (tương ứng 100% số cổ phiếu chào bán) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 360/GCN-UBCK ngày 31/12/2020.

UBCKNN