Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
Đăng ngày:  01/04/2014

Ngày 31/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 254/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, địa chỉ: Số 89 Quốc lộ 1A, Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời về Báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2011, Báo cáo tài chính các Quý I, III, IV năm 2012, Báo cáo tài chính các Quý I, II năm 2013; không thực hiện công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011 và năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã được soát xét, Báo cáo tài chính Quý III năm 2013.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)