Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)
Đăng ngày:  21/06/2021

  Nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1996 – 21/6/2021), Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng gửi Thư chúc mừng đến các cơ quan báo chí, tuyên truyền xuất bản. Cổng TTĐT UBCKNN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch Trần Văn Dũng:

image