Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú
Đăng ngày:  12/11/2013

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 504/BC-NTP ngày 15/10/2013 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (Mã CK: TPP, niêm yết tại HNX), theo đó kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 399.942 cổ phiếu;

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu để trả cổ tức được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân không được tính.

(UBCKNN)