Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Đăng ngày:  24/01/2014

Ngày 24/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 48/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, cụ thể như sau: phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)