Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Than Cao Sơn - TKV
Đăng ngày:  20/08/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để hợp nhất CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin và CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thành CTCP Than Cao Sơn – TKV. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phát hành là 42.846.773 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN