Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Bắc Á
Đăng ngày:  24/03/2014

Ngày 21/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Bắc Á ngày 14/3/2014. Theo báo cáo của Ngân hàng, số lượng cổ phiếu được chào bán thành công là 70.000.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)