Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương
Đăng ngày:  17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương. Theo hồ sơ, thông tin về công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 1, tòa Copac Square, số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 084.3716.4918    Fax: 084.3716.4020

UBCKNN