Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Thép Nam Kim
Đăng ngày:  11/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch ngày 02/06/2021 của CTCP Thép Nam Kim (Mã cổ phiếu: NKG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 04/2021-Nq-HĐQT ngày 14/5/2021, Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 2/6/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN