Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Hữu Khanh
Đăng ngày:  11/06/2021

Ngày 10/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đào Hữu Khanh, địa chỉ: Số 6 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm c Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch (ông Đào Hữu Khanh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) đã thực hiện mua 5.000 cổ phiếu HDG (tương ứng với 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG) ngày 19/3/2021 và bán 79.000 cổ phiếu HDG (tương ứng với 790.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HDG) từ ngày 18/3/2021 đến ngày 14/4/2021, trong thời gian đăng ký giao dịch (đăng ký bán 500.000 cổ phiếu HDG từ ngày 18/3/2021 đến ngày 16/4/2021)).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2021.

UBCKNN