Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Bá Hiến (trước đây là CTCP Viglacera Bá Hiến)
Đăng ngày:  02/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Bá Hiến (trước đây là CTCP Viglacera Bá Hiến) kể từ ngày 10/12/2020. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bá Hiến

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại:  02113.888.666 Website: http://bahienjsc.com

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500222558 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký lần đầu ngày 24/9/2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 28/5/2020./.

UBCKNN