Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Xuân Thủy Sơn
Đăng ngày:  29/07/2021

Ngày 27/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 204/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Thủy Sơn (địa chỉ: Tổ 24 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (ông Vũ Xuân Thủy Sơn – Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) thực hiện giao dịch bán 20.000 cổ phiếu SHB (tương ứng 200.000.000 đồng theo mệnh giá) ngày 05/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2021.

UBCKNN