Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Xuân Khánh
Đăng ngày:  16/07/2021

  

Ngày 14/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 188/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Xuân Khánh (Địa chỉ: TDP số 2, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

  Phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, điểm c Khoản 2 và Khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 26/01/2021, ông Đỗ Xuân Khánh, người có liên quan của bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (MCK: SHB) đã mua 42.000 cổ phiếu SHB (tương ứng 420.000.000 đồng mệnh giá) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  UBCKNN