Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm quản trị, BH mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp ATBM hệ thống CNTT
Đăng ngày:  08/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án:

2. Tên gói thầu: “Gia hạn phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN”.

3. Số thông báo mời thầu: Số 108 phát hành ngày 10/6/2021. Số E-TBMT: 20210614158-00 ngày 09/6/2021.

4. Giá gói thầu: 10.633.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 10.625.000.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 480 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 53/QĐ-CNTT ngày 08/7/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Gia hạn phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN”.

10. Thông tin về các hàng hóa/dịch vụ thuộc gói thầu:

1

2

3

4

5

6

7

STT

Danh mục sản phẩm/dịch vụ

Đơn vị tính

Khối lượng

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm

Đơn giá (VND)

Thành tiền

(VND)

(Cột 4x6)

I

01 năm Gia hạn bản quyền phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng đối với một số hệ thống thiết bị an toàn bảo mật

 

 

 

10.625.000.000 

10.625.000.000

UBCKNN