Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Ngọc Thúy
Đăng ngày:  09/07/2021

Ngày 08/7/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 181/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thị Ngọc Thúy cụ thể như sau:

Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch (Bà Lê Thị Ngọc Thúy - người liên quan của Bà Mai Kiều Liên, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) đã giao dịch mua 20.000 cổ phiếu VNM (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VNM) và bán 20.000 cổ phiếu VNM (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VNM) từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021 nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN