Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Thủy Tiên
Đăng ngày:  24/05/2021

Ngày 20/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trần Thị Thủy Tiên, địa chỉ: 144/3B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Bà Trần Thị Thủy Tiên là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán: VID) đã thực hiện bán 30.000 cổ phiếu VID vào ngày 13/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2021./.

UBCKNN