Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 31/2021/NHA-BC ngày 20/4/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã cổ phiếu: NHA – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/CV-HĐQT ngày 16/04/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã cổ phiếu: SAV, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 49/CV-TCG-O.LG ngày 12/04/2021 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã cỏ phiếu: TCM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
19/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 43/CV-RDP ngày 09/04/2021 của CTCP Rạng Đông Holding
10/03/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 15/2021/CV-DAG ngày 24/02/2021 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
23/02/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 13/CV-RDP ngày 26/01/2021 của CTCP Rạng Đông Holding (Mã CP: RDP – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)