Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán số số 510/2021/HHP-ĐKCB ngày 05/10/2021 của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã cổ phiếu: HHP – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
21/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán số 523/2021/CV-IR.FECON ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Fecon (Mã cổ phiếu: FCN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
19/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 191/DICcons ngày 30/8/2021 của CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã cổ phiếu DC4, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
15/10/2021
Ngày 13/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Everest.
14/10/2021
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng
07/10/2021
Ngày 06/10/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 0610/2021/KBC-CV ngày 06/10/2021 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP