Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch ngày 02/06/2021 của CTCP Thép Nam Kim (Mã cổ phiếu: NKG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 0841/2021/BC-QLGS ngày 14/5/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GCK Tp. Hồ Chí Minh).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc theo Báo cáo phát hành số 1005/2021/BC-VPID ngày 10/5/2021
07/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 26/2021/TCH-CV ngày 16/04/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
03/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kêt quả giao dịch bán cổ phiếu ngày 31/5/2021 của CTCP Đạt Phương
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 23/04/2021 của Công ty cổ phần Phú Tài (Mã CP: PTB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 36/BC-GIL ngày 13/04/2021 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã CP: GIL – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
13/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Cao su Đồng Phú (mã cổ phiếu: DPR, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đựo tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch số 26/2021/TCH-CV nagỳ 16/04/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã cổ phiếu: TCH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
06/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 24-21/VJC-CBTT ngày 27/04/2021 của CTCP Hàng không Vietjet