Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
29/04/2021
Ngày 15/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 115/BC-HEM ngày 15/04/2021
29/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo phát hành số 248/Ricons-2021 ngày 06/04/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 14/ĐP-HĐQT ngày 02/04/2021 của CTCP Đạt Phương
19/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 27/2021/TPB. HĐQT ngày 12/04/2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã cổ phiếu TPB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 103/2021/GELEX/TGĐ ngày 08/04/2021 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (mã cổ phiếu: GEX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
08/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT/2021 ngày 30/3/2021 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã cổ phiếu: HSG – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 327.100 cổ phiếu quỹ.
07/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 69/2021/CV/NLG ngày 01/04/2021 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu: NLG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
30/03/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 0267/PLX-HĐQT ngày 22/03/2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CP: PLX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
22/03/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch số 11103/2021/TB-ITQ ngày 11/03/2021 của Tập đoàn Thiên Quang (mã CK: ITQ).
19/03/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 13/21/VJC-CBTT ngày 12/03/2021 của CTCP Hàng không Vietjet