Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
20/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 142/2021/CV-API ngày 01/10/2021
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 0909-2021/BC-HATS ngày 27/09/2021 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
01/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 89/2021/CV_KĐ ngày 28/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
29/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 2019/2021/BC-QLGS ngày 09/09/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM)
27/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 130/2021/IPA ngày 09/09/2021.
27/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo cổ phiếu quỹ của CTCP Gỗ An Cường theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 13-2021/BC ngày 14/09/2021
27/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 61/2021/TB/TLH ngày 9/9/2021 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã cổ phiếu: TLH, nêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
27/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Báo cáo kết quả ngày 7/9/2021 của CTCP Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông
22/09/2021
Ngày 16/9/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 15091/BCKQGD-IDV ngày 15/9/2021 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty / HNX:IDV).
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch số 461/PVI-CLĐT ngày 13/9/2021 của Công ty cổ phần PVI (Mã CK: PVI).