Skip to content
ssc.gov.vn
Danh mục thủ tục
Chi tiết TTHC
Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Tên thủ tục “Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán”

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBCKNN có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đăng tải thông tin về việc thu hồi trên trang thông tin điện tử của UBCKNN.

Bước 2: Người bị thu hồi chứng chỉ nộp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

+ Cách thức trả kết quả: Không có.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: Không có

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Phí, lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong các trường hợp sau:

(1) Không còn đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các điều kiện:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

+ Có trình độ từ đại học trở lên;

+ Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

+ Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

(2) Vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 của Luật Chứng khoán;

(3) Không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1) Luật Chứng khoán;

2) Luật Doanh nghiệp;

3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

07/01/2021
07/01/2021
578456_TTHC 71 va phu luc dinh kem.docx

Các thủ tục khác: