Skip to content
ssc.gov.vn
Diễn đàn Tài chính - Tiền tệ
Tự do hóa các dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
282
15/04/2022

Bài “tự do hóa các dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Phạm Phan Dũng - Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính

 

Trong bài viết, tác giả đã đưa ra một cách nhìn tổng quan về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đã ký kết và tham gia các Hiệp định song phương và đa phương về thương mại, tài chính, đầu tư... đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua mở rộng mạnh mẽ quan hệ kinh tế song phương và đa phương; phát triển quan hệ đầu tư với gần 70 nước và lãnh thổ; bình thường hóa quan hệ với các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), tham gia vào các diễn đàn ASEM và APEC, ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA), đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); thu hút vốn đầu tư trực tiếp  nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA), tiếp thu được nhiều thành tựu mới về khoa học, công nghệ và kỹ năng quản lý.

 

           Để mở cửa thị trường dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam đã thực hiện một loạt các cam kết trong các lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán và thị trường chứng khoán, kế toán kiểm toán, lĩnh vực dịch vụ tư vấn thuế…

           

Hội nhập nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực dịch vụ tài chính nói riêng với khu vực và thế giới là một xu thế tất yếu. Trong tiến trình  hội nhập đó, bên cạnh những cơ hội, Việt Nam còn gặp rất nhiều thách thức về hệ thống luật pháp, chính sách, chế độ quản lý trong nước còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; các thể chế kinh tế và đặc biệt là hệ thống doanh nghiệp trong nước còn yếu về năng lực tài chính, sức cạnh tranh kém; hạ tầng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin phục vụ thị trường dịch vụ tài chính còn lạc hậu; trình độ quản lý kinh tế, tài chính của đội ngũ cán bộ của Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu cả về khả năng chuyên môn, luật pháp quốc tế và trình độ ngoại ngữ.

           

Trước những thách thức kể trên, tác giả đã đưa ra một số biện pháp lớn trong điều hành và quản lý nền kinh tế như: phải xây dựng được một môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước; giữa hàng hóa dịch vụ trong nước với hóa, dịch vụ hàng nhập khẩu; yêu cầu công khai minh bạch; doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận và tìm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính; đẩy mạnh quá trình sắp xếp lại DNNN; hệ thống cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư phải thông thoáng; thị trường vốn và dịch vụ tài chính phải được phát triển theo hướng hiệu quả, an toàn… /

 

 (Nguồn tin: Tạp chí Chứng khoán)

Tác giả: Tạp chí Chứng khoán