Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN

Hướng dẫn gửi báo cáo công bố thông tin đến UBCKNN bằng hình thức fax, email

(dành cho nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

          Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin được quy định tại Thông tư thực hiện gửi báo cáo công bố thông tin đến UBCKNN bằng hình thức fax, email như sau:

- Số fax nhận báo cáo công bố thông tin: 024.3934.0739

- Email nhận báo cáo công bố thông tin của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan: quanlyquy@ssc.gov.vn 

- Email nhận báo cáo công bố thông tin của nhà đầu tư liên quan công ty đại chúng: cbtt@ssc.gov.vn

- Email nhận báo cáo công bố thông tin của nhà đầu tư liên quan công ty chứng khoán: quanlykinhdoanh@ssc.gov.vn 

Việc gửi báo cáo công bố thông tin của nhà đầu tư bằng hình thức fax, email được thực hiện đồng thời với hình thức gửi công văn qua đường bưu điện, Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN

UBCKNN trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện./.

 

Tệp đính kèm

Hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường