Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
18/04/2019
Ngày 16/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công trình hàng không
18/04/2019
Ngày 18/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên
18/04/2019
Ngày 16/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 284/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu
12/04/2019
Ngày 12/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 279/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (địa chỉ: Số 158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)
12/04/2019
Ngày 10/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Viết Tượng
11/04/2019
Ngày 08/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 102/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Hiệp