Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
09/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 109/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Ngọc Khánh Đạt.
09/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Lê.
08/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (Địa chỉ: C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)
08/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Huỳnh Tấn Trương (Địa chỉ: Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh)
07/04/2020
Ngày 03/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối ông Phạm Văn Khánh (địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).
06/04/2020
Ngày 03/04/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 105/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối ông Lê Trung Thành (địa chỉ: Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).