Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
25/04/2019
Ngày 25/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 23/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu VND
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 72/2019/BC-LBM ngày 16/4/2019 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17/4/2019 của CTCP Bất động sản Netland (Công ty)
23/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 29/BC.DIG Corp – HĐQT ngày 12/4/2019 của Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng
19/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bàn cố phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả ngày 15/3/2019 của Ngân hàng TMCP Bản Việt
12/04/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả phát hành số 11.04/2019/CV-PLP ngày 11/4/2019 của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã chứng khoán: PLP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)