Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
12/08/2019
Ngày 9/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1208/2019/BC/CEO-TGĐ ngày 9/8/2019 của CTCP Tập đoàn C.E.O (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 102.935.994 cổ phiếu ra công chúng.
02/08/2019
Ngày 31/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 245/2019/CV-NTP ngày 30/7/2019 của CTCP Nhựa Tân Phú
18/07/2019
Ngày 17/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đẩy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/PTX-BC-HĐQT ngày 9/7/2019.
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
13/08/2019
Ngày 09/08/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 473/PVD-TC ngày 07/08/2019 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
12/08/2019
Ngày 07/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 57.19/CV-TLG ngày 30/07/2019 của CTCP Tập đoàn Thiên Long
12/08/2019
Ngày 08/8/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 số 2616/CV-VPHĐQT.19 ngày 06/8/2019 của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB). Theo đó, ACB đã phát hành thành công 374.149.539 cổ phiếu.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14/08/2019
Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung báo cáo số 160/CV-CMC ngày 5/8/2019 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC
13/08/2019
Ngày 02/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 108/2019/BC/CTX ngày 29/7/2019 (Công ty)
13/08/2019
Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 12/BC-CN ngày 5/8/2019của CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
16/08/2019
Ngày 5/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/2019/CV-VUBT ngày 1/7/2019 của CTPC Thủy sản Việt Úc
13/08/2019
Ngày 02/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
13/08/2019
Ngày 08/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 01/2019/BCPH-VNG ngày 30/7/2019 của CTCP VNG
Phát hành riêng lẻ
15/08/2019
Ngày 13/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 thành cổ phiếu theo báo cáo số 1208/19/CV-HAGL Agrico ngày 12/8/2019 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HNG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
13/08/2019
Ngày 8/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 02-PHRL/SBD-2019 ngày 8/8/2019 của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu.
08/08/2019
Ngày 07/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR). Theo đó, VCR đã phát hành thành công 3.000.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị thực tế 300.000.000.000 đồng.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
13/08/2019
Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP và tài liệu bổ sung ngày 5/8/2019 theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 443/2019/BC-CTY ngày 2/8/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
13/08/2019
Ngày 09/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phương Đông theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 49A/2019/BC-HĐQT ngày 13/7/2019
13/08/2019
Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1263/CV-TCT ngày 5/8/2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP
Chào mua công khai
12/08/2019
Ngày 6/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa ngày 5/8/2019 của CTCP Cơ điện lạnh.
16/07/2019
Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP In Khoa học Kỹ thuật
02/07/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP GTNFoods