Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
19/09/2018
Ngày 17/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 344/2018/CV ngày 14/9/2018 của CTCP Du lịch Việt Nam - Hà Nội về việc đính chính báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK ngày 25/7/2018
18/09/2018
Ngày 17/9/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Báo cáo số 893/BC-CTHĐ ngày 17/9/2018 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
14/09/2018
Ngày 07/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 183/2018/TCKH ngày 07/9/2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 32/GCN-UBCK ngày 02/7/2018 và tài liệu bổ sung đến ngày 12/9/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
20/09/2018
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo phát hành số 493/BC-HPX ngày 27/8/2018 và tài liệu bổ sung kèm theo công văn số 524/CV-HP ngày 14/9/2018 của CTCP Đầu tư Hải Phát
19/09/2018
Ngày 17/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 03/2018/BC-TC.FECON ngày 14/9/2018 của CTCP FECON
18/09/2018
Ngày 10/09/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 105/CV-RDP ngày 08/09/2018 của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (Mã CK: RDP).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18/09/2018
Ngày 17/09/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 4958/CV-CTS.TC/2018 ngày 12/09/2018 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
18/09/2018
Ngày 14/09/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo ngày 12/09/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
17/09/2018
Ngày 14/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 4193/DL2-HĐQT ngày 11/9/2018 của CTCP Dược liệu Trung ương 2
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
20/09/2018
Ngày 18/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung báo cáo số 1709/2018/CBTT-AA ngày 17/9/2018 của CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát
18/09/2018
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo phát hành số 86/2018/CV_KĐ ngày 07/9/2018 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
18/09/2018
Ngày 14/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 14/2018/VNG-BCKQPH ngày 13/9/2018 của CTCP VNG (Công ty).
Phát hành riêng lẻ
21/09/2018
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán ngày 6/7/2018 của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.
19/09/2018
Ngày 14/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu để hoán đổi theo báo cáo số 129/BC-DGC ngày 12/9/2018 của CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.
18/09/2018
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 5/9/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN
Giao dịch cổ phiếu quỹ
19/09/2018
Ngày 14/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 271/BC-OTO8-HĐQT ngày 13/9/2018 của CTCP Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8.
18/09/2018
Ngày 11/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 334/2018/BC ngày 11/9/2018 của CTCP Tập đoàn Masan
18/09/2018
Ngày 17/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 03/2018/BC-CTD ngày 12/9/2018 của CTCP Becamex
Chào mua công khai
06/09/2018
Ngày 4/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (mã CK: TC6) của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
06/09/2018
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Nhật Bản
29/05/2018
Ngày 23/5/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 21/5/2018 của CTCP Giống cây trồng Trung ương (mã CK: NSC) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Giống cây trồng Miền Nam (mã CK: SSC).