Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã CK: CC4 – Upcom) của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN)
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) theo báo cáo số 133/2020/CV-HDBank ngày 15/09/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ( mã CK: HDB, niêm yết tai Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
14/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 1009/2020/CV-TLD ngày 10/09/2020 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (mã CK: TLD, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
28/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 1561/2020/BC-SeABank ngày 22/9/2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).
28/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Địa ốc Sài Gòn
28/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 2408/BC-HII ngày 24/08/2020 của CTCP An Tiến Industries (Mã Chứng khoán: HII niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
22/09/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 179/2020/BC-PLP ngày 16/9/2020 thay thế Báo cáo kết quả số 152/2020/BC-PLP ngày 26/8/2020 của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Mã CK: PLP – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
10/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 3494/BC-ĐLKH ngày 27/8/2020 của CTCP Điện lực Khánh Hòa
09/09/2020
Ngày 07/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả phát hành số 92/BC-LHC ngày 04/09/2020 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
23/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo số 01/2020/DXG-TC ngày 17/08/2020 của CTCP Tập đoàn Đất xanh (mã CK: DXG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
22/09/2020
Ngày 08/09/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN0 nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 374/2020/CV- VNG ngày 03/08/2020 của CTCP VNG.
21/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP theo báo cáo số 08/BC/HĐQT/2020 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành riêng lẻ
25/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 256/2020-CV-NVLG ngày 14/9/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
24/09/2020
Ngày 08/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo giấy chứng đăng ký chào bán ngày 25/08/2020 của CTCP Cencon Việt Nam (mã CK: CEN tại Upcom).
18/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo báo cáo số 236/2020-CV-NVLG ngày 21/08/2020, báo cáo số 218/2020-CV-NVL ngày 14/08/2020 và báo cáo số 212/2020-Cv-NVLG ngày 07/08/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No va
Giao dịch cổ phiếu quỹ
24/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 1409D/20/YEG/BC ngày 14/9/2020 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
24/09/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 16909/BC-HĐQT ngày 15/9/2020 của Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
23/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 1284/PLX-HĐQT ngày 16/09/2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Chào mua công khai
10/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty)
16/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 (mã chứng khoán: L10, niêm yết tại SGDCK Tp. HCM) của ông Đặng Văn Long theo nội dung Báo cáo ngày 15/4/2020.
11/02/2020
Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM).