Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
29/11/2019
Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 310/2019/CIAS ngày 26/11/2019 của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS).
29/11/2019
Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo số 1154/BIDV-KDVTT ngày 26/11/2019 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BID, niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
28/11/2019
Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 22/11/2019 của CTCP Địa ốc Chợ Lớn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
05/12/2019
Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 116/BDHC-P2 ngày 24/10/2019 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn
04/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 120/BC-KHD ngày 27/11/2019 của CTCP Chế biến khoáng sản Hải Dương
02/12/2019
Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 283/2019/CV-MSR ngày 25/11/2019 của CTCP Tài nguyên Masan
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
29/11/2019
Ngày 13/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung báo cáo phát hành số 03/11/2019/BC-DTA ngày 11/11/2019 của CTCP Đệ Tam
22/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 994/BC ngày 30/10/2019 của Tổng Công ty Đức Giang - CTCP
07/11/2019
Ngày 06/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 96/BC-HĐQT ngày 06/11/2019 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
05/12/2019
Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 565/2019/BCND ngày 2/12/2019 của CTCP Nam Dược
05/12/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 124/BC-VTP-PC ngày 26/11/2019 của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Mã chứng khoán: VTP tại Upcom)
03/12/2019
Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh theo Báo cáo phát hành số 46/HDP-2019 ngày 27/11/2019
Phát hành riêng lẻ
04/12/2019
Ngày 02/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
28/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán ngày 11/12/2018 của CTCP Bánh kẹo Hải Châu. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 619/NQ-HC-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 914/1/NQ-HC-HĐQT ngày 27/12/2018 và các quy định pháp luật.
28/11/2019
Ngày 21/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP). Theo đó, DNP đã phát hành 456.700 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
03/12/2019
Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 424/BC-NVC ngày 29/10/2019 và Báo cáo chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 456/BC-NVC ngày 25/11/2019 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
03/12/2019
Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 03/BC-HĐQT.19 ngày 28/11/2019 của CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido
02/12/2019
Ngày 20/11/2019, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1342/2019/CV-HDBank ngày 28/10/2019 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
Chào mua công khai
29/11/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) của Ông Nguyễn Đình Việt
19/11/2019
Ngày 14/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh
20/09/2019
Ngày 12/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã chứng khoán: REE – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) của Platinum Victory Pte.Ltd (là nhà đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 201115401R do Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore cấp ngày 30/06/2011)