Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
09/04/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/PETAJICOHN-CV ngày 6/4/2020 của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
09/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 53/2020/ASG ngày 06/4/2020 của CTCP Tập đoàn ASG
03/04/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Chứng khoán MB (Công ty)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
09/04/2020
Ngày 06/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương theo Báo cáo phát hành số 611/BC-DHD ngày 06/4/2020
27/03/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 2403/2020/BC ngày 24/3/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.
25/03/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 03/BC/HĐQT/2020 ngày 12/03/2020 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
17/02/2020
Ngày 12/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 012.20/PAN-CV ngày 11/02/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã CK: PAN – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
17/01/2020
Ngày 14/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu số 02/2019/NJC-BC ngày 10/01/2020 của CTCP May Nam Định
15/01/2020
Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 10/TCL ngày 6/1/2020 của CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (Mã chứng khoán: TCL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
03/04/2020
Ngày 01/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 94/FPT-FAF ngày 31/03/2020 của CTCP FPT
25/03/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo báo cáo số 04/2020/DGW-TGĐ ngày 17/03/2020 của CTCP Thế giới số (Mã CK: DGW – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
13/03/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 12.2/SAFI-2020 ngày 12/02/2020 của CTCP Đại lý vận tải SAFI
Phát hành riêng lẻ
06/04/2020
Ngày 3/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 117/2020/BCKQPH_IDV ngày 1/4/2020 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
01/04/2020
Ngày 20/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 13/CV-CPA ngày 12/02/2020 của CTCP Cà phê Phước An
31/03/2020
Ngày 30/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 2) theo báo cáo ngày 30/3/2020 của CTCP Tập đoàn Masan
Giao dịch cổ phiếu quỹ
09/04/2020
Ngày 07/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 82/2020/GELEX-CV ngày 06/4/2020 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
03/04/2020
Ngày 03/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 35/2020/CV-KĐ ngày 30/03/2020 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
03/04/2020
Ngày 30/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 17/2020/TPB.HĐQT ngày 28/3/2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
Chào mua công khai
11/02/2020
Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM).
13/01/2020
Ngày 08/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào mua công khai để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng
09/01/2020
Ngày 24/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán: NET) của Công ty TNHH MASAN HPC (Công ty hoặc MASAN HPC) theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 20/12/2019 của Công ty