Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
16/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán số 04/CV-CKG-2021 ngày 12/04/2021 của CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (mã cổ phiếu CKG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 422A/21/BC-TGĐ ngày 18/03/2021 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã CK: BVB tại Upcom).
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 372021-VNF ngày 02/04/2021 của CTCP Vinafreight (mã CK: VNF).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 329/2021-DGC ngày 30/03/2021 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu: DGC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 35/BC.DIC Corp – HĐQT ngày 8/4/2021 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã cổ phiếu DIG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 17/BC-VCP ngày 18/3/2021 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10/03/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 15/2021/CV-DAG ngày 24/02/2021 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
23/02/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 13/CV-RDP ngày 26/01/2021 của CTCP Rạng Đông Holding (Mã CP: RDP – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
15/01/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 335/BC-CDC ngày 30/12/2020 của CTCP Chương Dương
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
13/04/2021
Ngày 09/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 0904.2/2021/BC-HHP ngày 09/04/2021 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
08/04/2021
Ngày 5/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo số 29/2021/MWG ngày 2/4/2021 của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (mã CK: MWG – niêm yết tại SGDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 9.306.970 cổ phiếu.
07/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 1138/RĐ ngày 01/04/2021 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán:RAL, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành riêng lẻ
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 208/2021/CV-CII ngày 13/04/2021 của của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
07/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2021/GĐKCB-MST ngày 20/01/2021 của CTCP Đầu tư MST
06/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia. Phương án phát hành, chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NSI ngày 10/03/2021
Giao dịch cổ phiếu quỹ
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 103/2021/GELEX/TGĐ ngày 08/04/2021 của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (mã cổ phiếu: GEX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
08/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT/2021 ngày 30/3/2021 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã cổ phiếu: HSG – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 327.100 cổ phiếu quỹ.
07/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 69/2021/CV/NLG ngày 01/04/2021 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã cổ phiếu: NLG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Chào mua công khai
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
26/11/2020
Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT).