Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
17/04/2019
Ngày 19/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Công văn số 1755/UBCK-QLKD về việc ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
16/04/2019
UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán CV
11/04/2019
Ngày 11/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy phép điều chỉnh số 22/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/UBCK-GP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A
09/04/2019
Ngày 08/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK gia hạn thời gian hoạt động cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Corporate Investment Asia Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh
03/04/2019
Ngày 3/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 35/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb
02/04/2019
Ngày 02/04/2019, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần QLQ Lộc Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định