Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
02/04/2019
Ngày 15/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán (Thông tư 13) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Thông tư 180). Thông tư này hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yếttrên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/5/2019.
20/12/2017
Hỏi đáp : Về Thông tư 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
08/12/2017
Ngày 06 tháng 06 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định gồm tám chương, 38 điều quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm. Sau đây là một số câu hỏi liên quan tới nội dung của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
15/11/2017
Ngày 6/6/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2017. Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng hướng tới việc đồng bộ các quy định về quản trị công ty, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty của công ty đại chúng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực trạng quản trị công ty của các công ty đại chúng hiện nay.
01/08/2017
Nghị định số 71 hướng dẫn về quản trị công ty được nâng cấp trên cơ sở bộ khung Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 27/6/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Nghị định gồm 8 Chương, 38 Điều quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích, công bố thông tin, giám sát và xử lý vi phạm.
26/05/2017
Đối với thị trường Việt Nam, có thể nói chứng quyền là một sản phẩm khá mới. Vì vậy, trong giai đoạn đầu triển khai, để có thể thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư cũng như tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận với sản phẩm mới, dự kiến những loại sản phẩm cơ bản và đơn giản nhất như: chứng quyền mua hoặc bán với tài sản cơ sở là cổ phiếu, thực hiện quyền kiểu Châu Âu và thanh toán bằng tiền sẽ được triển khai.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: