Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
Giới thiệu về Thông tư 117/2020/TT-BTC
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nghị định bao gồm 04 Chương, 55 Điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo thực thi Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
06/01/2021
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (trừ Khoản 3 Điều 75 và Khoản 2 Điều 76 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 là có hiệu lực từ ngày 01/09/2020).
06/01/2021
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi là Luật năm 2020). Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 68 điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015)
05/01/2021
Ngày 20/11/2019, Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 sẽ thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trước sự thay đổi của quy định pháp luật lao động trên, các cá nhân, tổ chức cần nhận thức và cập nhật nhanh chóng quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 để đảm bảo thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
05/01/2021
Cùng với ưu đãi đầu tư, bảo đảm đầu tư là chính sách quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư. Bảo đảm đầu tư là những biện pháp mà Nhà nước cam kết thực hiện để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tất cả các nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, góp vốn thực hiện các dự án. Nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội, khuôn khổ pháp luật về đầu tư nói chung và về chính sách bảo đảm đầu tư nói riêng ngày càng được hoàn thiện.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: