Skip to content
ssc.gov.vn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi được giao trực tiếp chỉ đạo, điều hành UBCKNN kể từ ngày 19/5/2022
Ngày 18/05/2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng uỷ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (trong đó có ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).
Thông cáo báo chí về việc Bộ Tài chính chủ động phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn
Thông cáo báo chí về việc Bộ Tài chính chủ động phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN chia sẻ một số giải pháp ổn định thị trường chứng khoán
Ngày 16/5/2022, Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN đã có chia sẻ về một số giải pháp ổn định thị trường chứng khoán trong chương trình Vấn đề hôm nay và Bản tin tài chính kinh doanh của Đài truyền hình Việt Nam
UBCKNN yêu cầu các Sở GDCK triển khai thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh
Căn cứ báo cáo của các Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua, căn cứ quy định tại Điều 12 và khoản 2 Điều 37 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị SGDCK Việt Nam chỉ đạo SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội thực hiện các giải pháp
UBCKNN yêu cầu các Công ty đại chúng, CTCK, Công ty QLQ đầu tư chứng khoán, Tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu: Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK và các quy định có liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Cố ý làm lộ bí mật công tác”
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QD-ANĐT ngày 29/4/2022.
6
Video
Không có nội dung media