Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN lấy ý kiến về nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định về chỉ tiêu ATTC và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh CK
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nghiên cứu xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán (Thông tư số 87/2017/TT-BTC).

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, UBCKNN lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 87/2017/TT-BTC (Chi tiết dự thảo theo file dính kèm). Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/10/2019 đến ngày 15/11/2019.
UBCKNN và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, được sự đồng ý và ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong 02 ngày 9/10 và 11/10/2019, tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính đồng tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về niêm yết/đăng ký giao dịch đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính; ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty và đại diện các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.
Hợp tác các Cơ quan Quản lý Thị trường vốn ASEAN hướng tới thị trường vốn khu vực kết nối, bền vững và thích ứng cao
Ngày 02/10/2019, tại Phuket, Thái Lan, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn Các Thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 31 được tổ chức để thảo luận về tiến độ triển khai các sáng kiến thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và khả năng thích ứng của thị trường vốn khu vực. Bà Ruenvadee Suwanmongkol – Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Thái Lan và ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.
Hợp tác giữa các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Khu vực Mê Kông
Ngày 01/10/2019 tại Phuket, Thái Lan đã diễn ra Hội nghị các Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Khu vực Mê Kông (MCMC) lần thứ 10. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của ông SoucheatSou, Tổng Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Campuchia; Ông Maung Maung Win, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Tài chính kiêm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Myanmar, Bà Ruenvadee Suwanmongkol, Tổng Thư ký Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Thái Lan và Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.
UBCKNN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
Trong hai ngày 27-28/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Ông Lê Văn Năng, Giám đốc trung tâm tin học, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBCKNN.