Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Giới thiệu về Thông tư 117/2020/TT-BTC
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nghị định bao gồm 04 Chương, 55 Điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo thực thi Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
14/01/2021
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về CKPS và TTCKPS thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
06/01/2021
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gọi là Luật năm 2020). Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Luật năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung 68 điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015)
05/01/2021
Ngày 20/11/2019, Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 sẽ thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trước sự thay đổi của quy định pháp luật lao động trên, các cá nhân, tổ chức cần nhận thức và cập nhật nhanh chóng quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 để đảm bảo thực hiện các nội dung công việc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
04/01/2021
Luật Doanh nghiệp 2020 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
04/01/2021
Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều, và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021. Bộ luật Lao động sửa đổi là nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và đáp ứng những đòi hỏi mới của việc quản trị thị trường lao động đang phát triển và thay đổi rất nhanh chóng; đồng thời để thực hiện những cam kết quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập của Việt Nam, bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản.
01/01/2021
Với nhiều điểm mới sửa đổi, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thời gian trong quá trình khởi sự kinh doanh.
01/01/2021
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm 10 chương, 218 điều.
14/12/2020
Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được ban hành để hướng dẫn điểm k khoản 1 và khoản 2 Điều 118; điểm m khoản 2 Điều 120; điểm h khoản 2 Điều 124; điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 126 Luật Chứng khoán 2019. Thông tư kế thừa phần lớn các quy định hiện hành tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC và đã được sửa đổi bổ sung một số quy định nhằm hướng dẫn một số quy định mới tại Luật Chứng khoán 2019, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và khắc phục một số hạn chế của quy định hiện hành, phù hợp với sự phát triển của thị trường chứng khoán. Nội dung quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 được ban hành nhằm hướng đến tính khả thi và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng áp dụng.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: