Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
17/10/2019
Ngày 15/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành Quyết định số 318, 321/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Dương Minh Tuấn (địa chỉ: 9/9 Nguyễn Trãi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), ông Phan Thành Đức (địa chỉ: Thị trấn An Thạch, Thuận An, Bình Dương)
16/10/2019
Ngày 14/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 316/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phúc Anh
14/10/2019
Ngày 11/10/2019, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 315/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Cơ khí gang thép
14/10/2019
Ngày 10/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Damsan (Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
10/10/2019
Ngày 08/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 312/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương
Khiếu nại tố cáo
Chọn đơn
Đơn thư
* Họ tên
* Số CMTND
* Địa chỉ
Điện thoại
* Email
* Tiêu đề
File đính kèm
(File đính kèm phải có dung lượng < 3MB)
* Nội dung
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận
Đổi mã khác