Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
09/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 109/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Ngọc Khánh Đạt.
09/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 111/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Lê.
08/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (Địa chỉ: C402 Chung cư Nguyễn Lương Bằng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng)
08/04/2020
Ngày 06/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Huỳnh Tấn Trương (Địa chỉ: Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh)
07/04/2020
Ngày 03/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối ông Phạm Văn Khánh (địa chỉ: Khu Núi Miếu, TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).
Khiếu nại tố cáo
Chọn đơn
Đơn thư
* Họ tên
* Số CMTND
* Địa chỉ
Điện thoại
* Email
* Tiêu đề
File đính kèm
(File đính kèm phải có dung lượng < 3MB)
* Nội dung
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận
Đổi mã khác