Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 4
Số giấy: 235
Ngày xuất bản: 05/2018
Danh sách ấn phẩm
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
C ác bên tham gia thị trường trái phiếu nói chung và thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) nói riêng thường xuyên phải đối mặt với rủi ro biến động lãi suất với tần suất ngày càng nhiều. Hợp đồng tương lai (HĐTL) TPCP cho phép các bên giao dịch tiếp cận với tài sản cơ sở là các TPCP, cung cấp cho các bên tham gia thị trường khả năng năng phòng vệ đối với rủi ro lãi suất.
Toàn cảnh - Sự kiện
Sau một thời gian dài tăng khá “nóng” trong quý I/2018 với mức tăng 19,32%, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng đầu tiên của quý II với mức giảm 10,57% của chỉ số VN Index.
Diễn đàn chứng khoán
Việt Nam luôn là điểm đến thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Hàn Quốc Ngày 18/4/2018 tại Seoul – Hàn Quốc, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư (XTĐT) gián tiếp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì đã thành công tốt đẹp.