Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 6
Số giấy: 260
Ngày xuất bản: 06/2020
6 - 06/2020 (260)
Danh sách ấn phẩm
Diễn đàn chứng khoán
“Rất khó tìm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có khả năng nói lên tiếng nói độc lập…”. Đây là nhận định của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong buổi tọa đàm NDH Talk 09 về công bố thông tin của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán (TTCK)1. Năm 2019 có nhiều cuộc tranh luận trên các trang báo và mạng Internet về vấn đề này.